Portada » Administració de finques

A Finques Sant Celoni hi trobarà un Servei global immobiliari, sent un d’aquests serveis el d’administració de finques, tan a nivell particular (propietat vertical) com a nivell comunitari (propietat horitzontal).

Des de l’any 1992 comptem amb Administrador de finques col•legiat ( col•legi d’administradors de finques de Barcelona-Lleida), i administrem des de un pis llogat fins a Comunitats de Propietaris, urbanitzacions, mercats municipals…..

Dintre d’aquest Servei li gestionem en propietat vertical des de el lloguer del seu immoble, com resoldre totes les incidències que poden ocasionar-se, disposant d’una amplia xarxa de professionals que poden resoldre qualsevol tipus d’anomalia, així com la de assessorament jurídic durant tot el procés arrendatici.

Pel que fa a propietat horizontal (Comunitats de Propietaris), realitzem totes les tasques pròpies d’un Administrador de Finques, ja tipificades en el còdi civil, sent en resum les següents:

  • Assessorament jurídic de la comunitat.
  • Custodia de la documentació de la comunitat.
  • Atendre el pagament de factures i establir els mitjans per fer-ho efectiu.
  • Realització d’un estudi anual econòmic comptable i sotmetre-ho a l’aprovació de la junta.
  • Realització duna previsió de dcateses per el proper exercici.
  • Atendre la conservació de l’edifici.

Coneixedors dels problemes que representen la morositat en les comunitats de propietaris, colaborem amb un prestigiós bufet d’advocats per tal de que els costos d’advocat en els procesos monitoris contra els deutors siguin gratuïts per la Comunitat.

No deixi que la gestió de la seva propietat o comunitat la porti qualsevol, confiï amb els únics professionals reconeguts per dur aquesta gestió, els Administradors de Finques, que compten amb un ampli assessorament jurídic catecialitzat en immobles.

ASSESORAMENT TELEFÒNIC 93 867 10 90